Az egyesület célja, tevékenysége

1. Az egyesület célja:

1.1. Az Egyesület célja Kulturális tevékenység folytatása, ezen belül:
• Művészeti alkotás, oktatás (Alaptörvény X. cikk.)
• Kulturális tevékenység (Alaptörvény XI. cikk.)
• Előadó-művészeti tevékenység (2008. évi XCIX. törvény)

Az Egyesület tagjainak közös szakmai érdekeit és igényeit hivatott érvényesíteni. Az Egyesület közvetlen célja egy színházművészeti alkotóműhely és közösség létrehozása, mely értékteremtő feladatokat szolgál közvetve vagy közvetlenül a magyar kulturális életben. Ennek érdekében az Egyesület egy színészekből, valamint a színházi előadások létrejöttét és fenntartását elősegítő és végző szakemberekből álló társulat folyamatos működését segíti elő és biztosítja. Az egyesületi célok megvalósítása érdekében nagyobb mértékben bevonja a társművészetek és kapcsolódó művészetelméleti területek ismeretanyagát és alkotóit.

Az Egyesület célja továbbá, hogy a tevékenységi körébe tartozó művészeti területeken hozzájáruljon színházi szakemberek tehetségének kibontakoztatásához, illetve e tehetséges személyek mind szélesebb körben való megismertetéséhez.

2. Az egyesület az alábbi tevékenységeket végzi céljainak megvalósulásának érdekében:
a, Kulturális rendezvényszervezés (az Egyesület saját rendezvényeinek kivitelezése, illetve az egyesületi célokkal összhangban más szervezetekkel való együttműködés)
b, Alkotó táborok, alkotó műhelyek létrejöttének megszervezése és kivitelezése
c, Hazai művészekkel, illetve művészeti szervezetekkel történő együttműködés
d, Külföldi művészekkel, illetve külföldi művészeti szervezetekkel történő együttműködés
e, Fiatal művészek támogatása, segítése, számukra bemutatkozási lehetőség biztosítása
f, Művészeti képzés, színésznevelés
g, Művészeti képzést folytató oktató-nevelő intézményekkel történő együttműködés, velük közös programok megszervezése, kivitelezése
h, Az általános művészeti, ezen belül is elsősorban színházművészeti ismeretek közvetítése, e területeken való jártasság megszerzéséhez szükséges gyakorlat megszerzését a gyermek-, fiatal-, valamint felnőtt korú tehetséges személyek számára
i, A határon túli magyar közösségek nemzeti identitásának őrzése és ápolása kulturális rendezvények, színházi előadások szervezésével és kivitelezésével
j, Közművelődési programok lebonyolítása országszerte és nemzetközileg
k, A színházi neveléssel kapcsolatos pedagógiai programok készítése és fenntartása

Az Egyesület célja, hogy működése folyamán létrehozott alkotásokat, illetve az ezeket létrehozó személyeket lehetőségeihez mérten híradással és/vagy anyagi eszközökkel támogassa. Az Egyesület hosszú távú célja egy, a műhelymunkában résztvevő személyek rendszeres fellépését, közönség előtti bemutatkozását lehetővé tevő játszóhely létrehozása, valamint az ehhez kapcsolódó, más társulatoknak és/vagy magánszemélyeknek is bemutatkozások lehetőséget nyújtó, állandó működési helyszínű művészeti műhely létrehozása.