Égnehéz

“Mikor Baal a föld ölében rothadék, Még ilyen nagy, néma, fakó volt az ég, Ifjú, pőre, rémítő és csodaszép, amint Baal szerette, amíg élt.”

A színpadot az álom dramaturgiája szervezi. Bármikor összeolvadhatnak és szétválhatnak események, alakok és tettek. Zenemű. Koncert, cirkusz, lét-kaleidoszkóp. Agónia. Az előadás középpontja egy halott; egy test, egy bomló hulla, ami valamikor a vízbefúlt lány, az otthagyott gyermek, a közönség és maga Baal.

“Mikor Baal a föld ölében rothadék, / Még ilyen nagy, néma, fakó volt az ég, / Ifjú, pőre, rémítő és csodaszép, / amint Baal szerette, amíg élt.”

Baal halott. Életének lepergő eseményei kísértik.

A színpadot az álom dramaturgiája szervezi. Bármikor összeolvadhatnak és szétválhatnak események, alakok és tettek. Zenemű. Koncert, cirkusz, lét-kaleidoszkóp. Agónia. Vajon Baal a már lejátszott események (újra)megismerésével képes lesz új nézőpontból tekinteni azokra? Mi az ő tragédiája? És mi köze ehhez az ég súlyának?

Az előadás középpontja egy halott; egy test, egy bomló hulla, ami valamikor a vízbefúlt lány, az otthagyott gyermek, a közönség és maga Baal.

A SZUSZ Alkotócsoportról
A SZUSZ egy olyan színház-laboratóriumi alkotó-csoport, amely Jerzy Grotowski lengyel színházi rendező szemléletét és módszereit gondolja tovább. A performerek testi és szellemi összehangolásán alapuló tréning-sorozattal hoz létre előadásokat, projekteket. Célunk, hogy kutassuk és minél szélesebb rétegek számára tegyük elérhetővé Grotowski megfigyeléseinek, munkásságának dimenzióit. Ennek része egy olyan formanyelv kialakítása, mely elemi módon szólítja meg a nézőt, kilépve a passzív befogadói magatartás konvenciójából. Egy közös, rituális jellegű teret hozunk létre, amelyben újra felfedezhetjük a színházi találkozás gyökereit.

Az előadás hossza 40 perc, mely állóhelyekről lesz megtekinthető!

Előadják: Márton Csaba Marcell, Mató János, Salamon Eszter, Kozma Katica, Horváth Benjámin
Rendező: Szigeti Bálint

Premier: 2022. Június 4.


Kritikák, sajtómegjelenések:
https://www.prae.hu/article/12955-baal-koltonk-es-kora/